Mühendislik
Anasayfa        Hizmetler        Mühendislik

Mühendislik ve proje kapsamında verilen tüm hizmetlerimiz uluslararası standartlar ve mühendislik yöntemleri ile yapılmaktadır.

Mühendislik ve Proje Hizmetleri:
Elektrik Primer Projelendirme: Yurt içi ve yurt dışı YG/OG/AG tesislerin primer projelerinin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda dizaynı (Yerleşim, Kesit, vb)
Elektrik Sekonder Projelendirme: Koruma, kontrol, ölçüm vb sistemlerin sekonder dizaynı (Pano Görünüş, Elektriksel Şemalar, Malzeme Listeleri vb)

Danışmanlık Hizmetleri:
■  Teknik şartnamelerin hazırlanması
■  Proje ve tekliflerin teknik değerlendirmesi ve kontrolü
■  Süpervizörlük hizmetleri
■  İş programlarının çıkarılması
■  Prosedür ve iş sürecinin takibi

Teknik Proje Denetimi:
■  Hazırlanan çalışmaların derlenmesi ve teknik kontrolünün yapılması
■  Taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanması (Üretici, Yatırımcı ve Yüklenici firmalar arasındaki bilgi alışverişinin düzenlenmesi)
■  Proje boyunca saha takibi ve kontrolleri
■  Teknik toplantıların organize edilmesi